Organisatie

Algemene informatie

Privacy

 

Psz de Hobbelhoek respecteert uw priavacy en zal alles in het werk stellen om deze te beschermen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Verwerking van gegevens

PSZ de Hobbelhoek verwerkt uw persoonsgegevens. Hierbij zijn de volgende verwerkingen te onderscheiden:

het verstrekken van informatie aan:

-ouders/verzorgers van de peuters

-belastingdienst

Het vaststellen van de opvanguren, de facturatie hiervan en verstrekken van wettelijke informatie aan de belastingdienst ten behoeve van de bij ons ondergebracht peuter(s)

 

Persoonsgegevens

Van u en uw peuter(s) verwerken wij in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Naam huisarts;
 • Informatie over eventuele allergieën;
 • Aantal dagdelen opvang en specificatie van deze dagdelen;
 • Ingangsdatum opvang;
 • Uw toestemming voor het gebruik van foto’s van activiteiten voor website en Facebook pagina
 • Gegevens over de ontwikkeling van uw peuter(s) gedurende de opvang en bij overgang naar de basisschool.

   PSZ de Hobbelhoek verwerkt uw persoonsgegevens. Uw gegevens blijven in principe in deze handen. Met in achtneming van het gestelde in het Privacybeleid  en de wettelijke vereisten, worden gegevens verstrekt aan onderstaande derden:

 • Belastingdienst
 • Toezichthouder GGD en onderwijsinspectie
 • Gemeente
 • Basisscholen

 

  Op grond van de AVG-wet hebt u rechten waarvan u gebruik kunt maken tegenover organisaties, zoals wij, die uw persoonsgegevens verwerken:

  • Recht op inzage in de gegevens die wij u verwerken;
  • Recht op rectificatie en aanpassing van de gegevens die wij van u verwerken;
  • Recht op vergetelheid of recht om vergeten te worden, wanneer u wenst dat wij uw gegevens verwijderen en vernietigen;
  • Recht op beperking van de verwerking mits en voor zover dit de uitvoering van de opvang mogelijk blijft;
  • Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid) als u uw gegevens wenst over te dragen aan een andere opvanglocatie;
  • Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens mits en voor zover dit de uitvoering van de opvang mogelijk blijft.

  Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan via mail contact met ons op. U krijgt altijd bericht van ons.

   

   

   

  Openingstijden

  Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 08:30 uur tot 12:00 uur

  Woensdagochtend van 08:30 uur tot 12:15 uur

  Adres & Contact

  Peuterspeelzaal De Hobbelhoek
  Heeswijkstraat 2
  2275 EE Voorburg

  Telefoon: 06 309 665 86 ( alleen onder schooltijden )
  E-mail: info@dehobbelhoek.nl

  © Copyright 2013 - 2019 Stichting Peuterspeelzaal De Hobbelhoek te Voorburg, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.