Organisatie

Financiële Aspecten

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage m.i.v. september 2017

Ons uurtarief is €7,50 per uur.                                         De jaarlijkse kosten (40 weken) worden verdeeeld over 52 weken (12 maanden)

 

Dagdeel Ochtend ( per maand ) Woensdagochtend ( per maand )

Bijdrage € 87,50                           € 93,75

Er kan onder bepaalde voorwaarde KInderopvangtoeslag aangevraagd worden. Kijk hiervoor op belastingdienst.nl/toeslagen.

Ons registernummer Landelijk Register Kinderopvang: 177166344
Bij vertrek in de loop van een kalendermaand zal het bedrag aangepast worden.

Indien u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, kunt u eventueel subsidie krijgen. Vraag hiervoor informatie.
Als uw peuter ziek is, worden er geen bedragen gerestitueerd en kunnen er geen dagdelen ingehaald worden.
Opzegtermijn is één maand en graag voor de eerste van de maand.

Openingstijden

Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 08:30 uur tot 12:00 uur

Woensdagochtend van 08:30 uur tot 12:15 uur

Adres & Contact

Peuterspeelzaal De Hobbelhoek
Heeswijkstraat 2
2275 EE Voorburg

Telefoon: 06 309 665 86 ( alleen onder schooltijden )
E-mail: info@dehobbelhoek.nl

© Copyright 2013 - 2019 Stichting Peuterspeelzaal De Hobbelhoek te Voorburg, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.